Мозъчно - съдов инцидент

Мозъчно - съдов инцидент

Мозъчно - съдовият инцидент (инсултът) представлява първата причина за инвалидност и третата най-честа причина за смърт в западния свят. Пациентът с инсулт може да има двигателни смущения, говорни смущения, проблеми в сетивната способност и при преглъщането.  

Това води до значително натоварване на нивото на функционалната независимост на пациента и до появата на допълнителни болести (инфекции на дихателната и пикочната система, появата на декубитални язви, мускулни спазми, спастичност, депресия).

Целта на рехабилитацията е да се възстанови възможно най-много функционалната независимост на пациента чрез обучение за прохождане, спиране спастичността на хемиплегичните крайници, обучение за извършване на ежедневните дейности, подобряване на преглъщането и речта и подходяща психологическа подкрепа.

Оптималният ефект на възстановяване е пряко свързан с интервенционното време. Така че ранното начало на рехабилитационната програма увеличава и очаквания резултат. 

Екипът за рехабилитация се състои от специалисти по Физикална и рехабилитационна медицина, физиотерапевтите, ерготерапевтите, логопедите, психолога с допълнително медицинско обслужване от невролог, ортопед и кардиолог.

В „Евромедика-Ароги“, Солун притежаваме знанието и положителната енергия, за да ви помогнем.

Болестите, пред които сме изправени

 • БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН

  БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН

  Болестта на Паркинсон е едно от най-честите неврологични заболявания, засягащи около 1 % от хората над 60-годишна възраст.

 • МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

  МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

  Множествената склероза (МС) е имунно възпалително заболяване, което засяга миелираните аксони на централната нервна система...

 • Мозъчно - съдов инцидент

  Мозъчно - съдов инцидент

  Мозъчно - съдовият инцидент (инсултът) представлява първата причина за инвалидност и третата най-честа причина за смърт в западния свят.

Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606