ПРИЕМАНЕ И ИЗПИСВАНЕ

ПРИЕМАНЕ И ИЗПИСВАНЕ

За приемането ви, моля, дайте номера на личната си карта и данъчния си регистрационен номер. В случай че имате Европейска здравноосигурителна карта, вашето лечение ще бъде покрито от EOPYY (Гръцката Национална организация за здравно обслужване).

По време на приемането ви, моля, носете екземпляр от всяка информация, която е свързана с медицинската ви история, като рентгенови снимки, диагнози, изследвания, хирургически операции, лекарства и т.н.

За да си осигурите грижа с оптимално качество и лична хигиена, предлагаме да носите следното:

СПИСЪК С ЛИЧНИ ВЕЩИ

В деня на изписването ви, след като сте получили формуляр за изписване и сте уредили сметката си на гишето за пациенти, ще получите своята епикриза, резултатите от последните си изследвания и лекарства.

Информация за плащане

Плащането може да се извърши в брой, с банков чек, с дебитна или кредитна карта (приемаме всички видове карти без Diners), както и чрез банков превод по нашата банкова сметка

 
0026 0037 09 0200068201 ACCOUNT NUMBER | EUROBANK
GR21 0026 0037 09 0200068201IBAN EUROBANK | EUROBANK
Swift Code:ERBKGRAA
ИМЕ НА ПАЦИЕНТА:основание за превода
 

РАБОТНО ВРЕМЕ - гише за хоспитализирани пациенти

Понеделник – петък 07,30-18,00
Телефон за връзка +30 2310 986 100
Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606