ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ И ГРИЖИ

ОТДЕЛЕНИЯ ЗА ПОМОЩ И ГРИЖИ

Холистичен подход към лечението

В Euromedica-Arogi всяка програма по физикална медицина и рехабилитация е насочена към пациента и неговите нужди и може да обхване голям диапазон от услуги от различните специалисти в центъра.

Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606