ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИДРОТЕРАПИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИДРОТЕРАПИЯ

Хидротерапията използва свойствата на водата и предоставя на пациентите необходимите за тях увереност, движение, спокойствие, радост, способности и благополучие.

Хидротерапевтите в Euromedica-Arogi са с пространен и доказан опит в грижата за пациенти във всяка възраст и с различни медицински състояния и потребности.

Три закрити отопляеми басейна (31°-33°C) предлагат идеална среда за възстановяване и подобряване на подвижността. Модерна електронна система за управление регулира нивата на озон и на хлор в резервоарите и напълно гарантира качеството на водата. Нашето оборудване за хидротерапия е най-модерното и съвременното в областта на рехабилитацията и физикалната медицина в Гърция.

Отделението по хидротерапия притежава необходимата инфраструктура и специализирано оборудване, включително подводна бягаща пътека с дюзи за създаване на съпротивление, електрически асансьори и специализирани рампи за влизане и излизане от водата.

_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Units-Hydropathy-02.jpg
_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Units-Hydropathy-03.jpg
_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Units-Hydropathy-04.jpg
_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Units-Hydropathy-05.jpg

ОТДЕЛЕНИЯ

Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606