ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Пътят към по-добър живот

Даваме сила на хората да издържат и да преодолеят своето състояние и да променят живота си. Физикална медицина и рехабилитация е медицинска сфера, която увеличава и възвръща вашите функционални способности.

Rехабилитация означава грижа от мултидисциплинарен екип, подобряване на здравето и оттам, по-добро качество на живота.

Euromedica-Arogi специализира във физикална медицина и рехабилитация с цел да предостави на хората възможност да живеят живота, който искат, независимо от ограниченията, създадени от заболяване или травма.

_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Rehabilitation-02.jpg
_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Services-Rehabilitation-03.jpg
Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606