EUROMEDICA – AROGI СОЛУН

EUROMEDICA – AROGI СОЛУН

Образец във възстановяването и рехабилитацията от EUROMEDICA, най-голямата здравна група в Гърция.

В Euromedica – Arogi Солун нашата основна цел е да развием рехабилитационна култура, което ще допринесе за постигане на добро здраве и уважение към хората, борещи се да преодолеят неудобствата и да изградят живота си наново. От 2010 г. насам предлагаме персонализирани програми за възстановяване и рехабилитация чрез холистичен подход към пациенти с остри или хронични състояния.

Euromedica-Arogi Солун не дискриминира никого въз основа на раса, цвят, национален произход, инвалидност и възраст по време на приема, лечението или при участието в своите програми, образователни услуги, услуги и дейности или наемане на работа, или въз основа на пол в своите програми и дейности.

РЕЗУЛТАТИ ОТ БОЛНИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Euromedica-Arogi-Thessalonikis-02.jpg
_files/page-background-Images/Euromedica-Arogi-Euromedica-Arogi-Thessalonikis-03.jpg
Контактен център +30 2310 986 000
Член на
Член на
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606