Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

To αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), αποτελεί την πρώτη αίτια αναπηρίας και την τρίτη αιτία θανάτου, στον δυτικό κόσμο. Ο ασθενής με ΑΕΕ μπορεί να παρουσιάζει διαταραχές στο κινητικό του επίπεδο, στον λόγο του, στην αντιληπτική του ικανότητα και στην καταποτική του λειτουργία.  

Αυτό έχει σαν συνέπεια σημαντική επιβάρυνση στο επίπεδο της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς και στην εμφάνιση περαιτέρω νοσηρότητας (λοίμωξη αναπνευστικού και ουροποιητικού, εμφάνιση ελκών κατάκλισης, βραχύνσεις μυών και σπαστικότητα, κατάθλιψη).

Στόχος της αποκατάστασης είναι η κατά το δυνατόν ανάκτηση της λειτουργικής ανεξαρτησίας του ασθενούς μέσω της επανεκπαίδευσης βάδισης, της αναχαίτισης της σπαστικότητας των ημιπληγικών άκρων, της επανεκπαίδευσης δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής, της βελτίωσης της κατάποσης και του λόγου και της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης.

Το βέλτιστο αποτέλεσμα αποκατάστασης είναι σε άμεση συνάρτηση με τον χρόνο παρέμβασης. Οπότε η πρώιμη έναρξη προγράμματος αποκατάστασης αυξάνει και το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Η ομάδα αποκατάστασης αποτελείται από τον φυσίατρο, τους φυσιοθεραπευτές, τους εργοθεραπευτές, τους λογοθεραπευτές, τον ψυχολόγο με περαιτέρω ιατρική κάλυψη από νευρολόγο, παθολόγο, ορθοπαιδικό και καρδιολόγο.

Στη Euromedica-Αρωγή Θεσσαλονίκης έχουμε τη γνώση και τη θετική ενέργεια για να σας βοηθήσουμε.

Παθήσεις που αντιμετωπίζουμε

 • ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PARKINSON

  ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ PARKINSON

  Η νόσος του Parkinson (PD) είναι μια από τις πιο κοινές νευρολογικές διαταραχές, επηρεάζοντας περίπου το 1% των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών.

 • ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

  ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

  Η πολλαπλή σκλήρυνση (MS) μία ανοσολογική φλεγμονώδης νόσος που προσβάλλει τους εμμύελους νευράξονες του κεντρικού νευρικού συστήματος ...

 • ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

  ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

  To αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), αποτελεί την πρώτη αίτια αναπηρίας και την τρίτη αιτία θανάτου, στον δυτικό κόσμο.

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606