Πρόγραμμα αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας

Πρόγραμμα αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας

Αποτελέσματα 2016

Στο Πρόγραμμα Αποκατάστασης Εσωτερικής Νοσηλείας του Κέντρου Euromedica Αρωγή, συμμετέχουν εργαζόμενοι - Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, Θεραπευτές και Παραϊατρικό προσωπικό - με ειδική κατάρτιση, γνώσεις και εξειδίκευση στην αποθεραπεία και αποκατάσταση μεγάλης σειράς νοσημάτων, που χρήζουν «κλειστής» νοσηλείας.

Οι ασθενείς που εντάσσονται στο πρόγραμμά μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα: να κινούνται, να αυτοεξυπηρετούνται, να εκτελούν καθημερινές εργασίες στο σπίτι -όπως η προετοιμασία γευμάτων, κλπ- και να συμμετέχουν σε κοινωνικές  δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένοι από τους ασθενείς μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία, σε επίπεδο κατανόησης ή ομιλίας.


 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

Στατιστικά Ενηλίκων 2016


 

Μέση διάρκεια παραμονής το 2016

Η διάρκεια παραμονής των ασθενών στο Κέντρο Euromedica Αρωγή κυμαίνεται από μερικές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και την πρόοδο που παρουσιάζουν. Το Κέντρο Euromedica Αρωγή τηρεί για τον κάθε ασθενή τα χρονοδιαγράμματα που έχουν καθοριστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κέντρου, το 2016, η μέση διάρκεια παραμονής ήταν 31,01 ημέρες, δηλαδή αρκετά κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΟΠΥΥ.


 

Αποτελέσματα αποκατάστασης στην Euromedica-Αρωγή

Παρότι τα αποτελέσματα ποικίλλουν, 82% των ασθενών μας μπόρεσαν, μετά το εξιτήριο, να επιστρέψουν στο σπίτι τους ή γενικότερα στην κοινωνία. 9% των ασθενών μας που λαμβάνουν εξιτήριο από το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Κλειστής Νοσηλείας εισήχθησαν σε νοσοκομείο ή κλινική για άλλα προβλήματα υγείας που δε σχετίζονταν με την αποκατάσταση.


 

Ικανοποίηση ασθενών το 2016

Με την ολοκλήρωση της παραμονής τους στο Κέντρο Euromedica Αρωγή, ζητήθηκε από τους ασθενείς να συμμετάσχουν σε μια έρευνα για την αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησής τους. Πιο συγκεκριμένα, τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τις υπηρεσίες μας με βάση μια κλίμακα από το 1 έως το 5, η οποία αντιστοιχεί σε αξιολόγηση από «Κακές» έως «Πολύ καλές», ενώ κατόπιν οι βαθμολογίες αυτές αποδόθηκαν σε κλίμακα από 0 έως 100.

Εκ των αποτελεσμάτων, οι ασθενείς βαθμολόγησαν τη συνολική φροντίδα που τους παρασχέθηκε στο Κέντρο
Euromedica Αρωγή με 95%, δήλωσαν ικανοποιημένοι σε ποσοστό 96% από τους φυσιοθεραπευτές, σε ποσοστό
97% από τις υπηρεσίες νοσηλευτικής και σε ποσοστό 95% από τις υπηρεσίες θεραπείας.Πρόγραμμα αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2008
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606