ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η διατροφή είναι κλειδί για την αποκατάσταση της υγείας. Στο κέντρο Euromedica-Αρωγή ξεκινάμε με μία αρχική εκτίμηση του διατροφικού ιστορικού κάθε ασθενή και συνεχίζουμε με τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων σε συνεργασία με τον Φυσίατρο και τον ασθενή ή/και τους συγγενείς του. Το διαιτολόγιο προσαρμόζεται στη θεραπευτική διαδικασία και όταν κρίνεται σκόπιμο γίνονται παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές.

Τα παρεχόμενα γεύματα παράγονται και διατίθενται από την επισιτιστική δομή του κέντρου, η οποία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων πιστοποιημένο κατά EN ISO 22000:2005

_files/COMPOSITION/UNITS_NUTRITION/Euromedica-Arogi-Services-Units-Nutrition-02.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_NUTRITION/Euromedica-Arogi-Services-Units-Nutrition-03.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_NUTRITION/Euromedica-Arogi-Services-Units-Nutrition-04.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_NUTRITION/Euromedica-Arogi-Services-Units-Nutrition-05.jpg

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606