ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύμμαχος στην Αποκατάσταση της Υγείας σας

Η Διοικητική Ομάδα αποτελείται από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υγείας και καλύπτουν θέσεις όπως αυτή της Διασφάλιση Ποιότητας, Επικοινωνίας και Marketing, Διαχείρισης Ειδικών Έργων, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Ασθενών, Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου, Διαχείρισης Ασθενών Εξωτερικού.

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606