ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Σύμμαχος στην Αποκατάσταση της Υγείας σας

Η Διοικητική Ομάδα αποτελείται από στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υγείας και καλύπτουν θέσεις όπως αυτή της Διασφάλιση Ποιότητας, Επικοινωνίας και Marketing, Διαχείρισης Ειδικών Έργων, Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Ασθενών, Οικονομικής Διαχείρισης και Ελέγχου, Διαχείρισης Ασθενών Εξωτερικού.

Θεόδωρος Ταλάρης

Θεόδωρος Ταλάρης

Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικός Διευθυντής

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας στο Πανεπιστήμιο Leeds της Αγγλίας και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Science Po του Παρισίου της Γαλλίας. Αποτελεί διοικητικό στέλεχος του Ομίλου Euromedica από το 2004 έως τον Απρίλιου του 2014 που ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος και Διοικητικός Διευθυντής της Euromedica – Αρωγής Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο του 2015 εκλέχθηκε Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδας.

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606