ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

Το Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica-Αρωγή αποτελεί μια επένδυση που ανήλθε σε € 26 εκατ. Ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010 και σήμερα απασχολεί 240 μόνιμους εργαζόμενους.

Αποτελεί μέρος του Ιατρικού πάρκου EUROMEDICA στους Ελαιώνες Πυλαίας, συνολικού εμβαδού 120 στρεμμάτων, στο οποίο βρίσκονται η Γένεσις Μαιευτική Γυναικολογική Χειρουργική Κλινική και η Ζωή Γενική και Ογκολογική Κλινική.

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606