ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Στόχος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι η πρόληψη, θεραπεία και βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών των ασθενών καθώς και η ενημέρωσή τους για παροχές πρόνοιας ασφαλιστικών ταμείων, αναπηρικών συντάξεων, παροχών σε εξοπλισμό και επιδομάτων.

_files/COMPOSITION/UNITS_SOCIAL SERVICE/Euromedica-Arogi-Services-Units-Social-service-02.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_SOCIAL SERVICE/Euromedica-Arogi-Services-Units-Social-service-03.jpg

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606