ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πολύ συχνά ασθενείς μετά από εγκεφαλικά επεισόδια ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές βλάβες, ή σκλήρυνση κατά πλάκας παρουσιάζουν:

  • αφασικές διαταραχές δηλαδή προβλήματα στην κατανόηση ή εκπομπή του λόγου
  • δυσαρθρία (προβλήματα άρθρωσης/δυσπροσωδία)
  • προβλήματα κατάποσης (δυσφαγία/δυσκαταποσία)

Στο κέντρο Euromedica-Αρωγή η ομάδα Λογοθεραπευτών υψηλής εξειδίκευσης εξετάζει τον ασθενή και εφόσον παρίσταται ανάγκη προτείνει θεραπευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Λογοθεραπείας καθορίζεται από τον Φυσίατρο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Λογοθεραπευτή και αναπροσαρμόζεται μετά από τακτικούς ελέγχους και επαναξιολόγηση της κατάστασης.

_files/COMPOSITION/UNITS_SPEECH THERAPY/Euromedica-Arogi-Services-Units-Speech-therapy-02.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_SPEECH THERAPY/Euromedica-Arogi-Services-Units-Speech-therapy-03.jpg

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606