ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΡΑΜΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Όραμά μας είναι η καλύτερη Υγεία για Όλους

Θέλουμε να ξεπερνούμε τις στατιστικές και τα προγνωστικά, εμπνέοντας δύναμη και ελπίδα. Να θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους προόδου και να τους υπερβαίνουμε. Να είμαστε για τους ασθενείς μας, τις οικογένειές τους και την ιατρική κοινότητα σημείο αναφοράς στη Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αποστολή μας είναι

 • Η ανταπόκριση στις επιδιώξεις και επιθυμίες των πασχόντων για καλύτερη υγεία και ποιότητα ζωής με:
  • 
την ελάττωση των διαταραχών και την πρόληψη των επιπλοκών
  • τη μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας
  • την καθοδήγηση που απαιτούν οι νέες προκλήσεις της υγείας τους
  • την επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ζωής
 • Η θωράκιση της υγείας
 • Η αρμονική και αποδοτική συνεργασία
 • Η επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων μας μέσα από διαρκή επιμόρφωση
 • Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές αποκατάστασης
Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606