ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η διευκόλυνση της συμμετοχής του ασθενούς στη διαδικασία της Αποκατάστασης και η συνεργασία με τους γιατρούς, τους θεραπευτές και τους συγγενείς είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία κάθε προγράμματος που εφαρμόζεται στο κέντρο Euromedica-Αρωγή. Ειδικά η υποστήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος του ασθενούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής διαδικασίας και έχει ως στόχους την εποικοδομητική συμμετοχή στην Αποκατάσταση και υποστήριξη του ανθρώπου τους, αλλά και την αποδοχή των νέων συνθηκών διαβίωσης και την προσαρμογή σε αυτές μέσω ατομικής ή οικογενειακής θεραπείας. Υπεύθυνη για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης που αποτελείται από Κλινικούς Ψυχολόγους και Νευροψυχολόγο.

Η Νευροψυχολογική εξέταση αποτελεί μία μη επεμβατική διαδικασία για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, καθώς και τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε άτομα με γνωστικές ή νοητικές δυσλειτουργίες.

_files/COMPOSITION/UNITS_PSYCHOLOGICAL SUPPORT/Euromedica-Arogi-Services-Units-Psychological-support-02.jpg
_files/COMPOSITION/UNITS_PSYCHOLOGICAL SUPPORT/Euromedica-Arogi-Services-Units-Psychological-support-03.jpg

ΤΟΜΕΙΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2310 986 000
Μέλος του ομίλου
Member Of
EN ISO 9001:2015
No.: 01012065
EN ISO 22000:2005
No.: 011675047606